Undervisningen

Undervisningen på Synkopen byggs utifrån musik. Här är musiken vårt gemensamma modersmål.

Skolan vänder sig till elever som har ett aktivt intresse för musik och som tycker om att sjunga och spela. Hos oss kan du börja redan i förskoleklass och gå kvar till nionde klass.

Många barn och ungdomar drömmer om att stå på scen och uppträda. Hos oss blir detta verklighet. Vi har ett konsertprogram som under hela skolåret engagerar barn i samtliga årskurser, från förskoleklassen till nian. För detta har vi tillgång till Konserthuset och fina konsertlokaler på Dunkers Kulturhus. Det är en stor upplevelse att stå på en sådan scen!

Hos oss får alla elever stå på scenen varje termin. De får känna gemenskap och samhörighet. Eleverna går på varandras konserter och vi besöker gärna andra konserter i stan. Det är en viktig upplevelse att sitta som publik och ta del av vad andra har att bjuda på.

I årskurs F-2 har eleverna rytmik och sång. Från årskurs 3 spelar alla ett instrument och får musikundervisning med teori, ensemble/orkester, praktisk instrumentkännedom och musikhistoria. Olika musikprojekt vävs tidigt in i skolarbetet. Konserter och framträdanden förekommer redan i förskoleklassen. I årskurs 6–9 kretsar undervisningen kring att skapa en god musikalisk grund, träna gehör, sångförmåga och scenisk framställning.

Läsa, skriva och räkna

Även den vanliga undervisningen berikas av musiken. Vi arbetar till stor del tematiskt och kan på så sätt få in musiken som en naturlig del i skolundervisningen. Till exempel får eleverna översätta låttexter till och från engelska och när vi arbetar med länder låter vi eleverna lyssna på och läsa om inhemska kompositörer. Ofta sjunger vi och använder oss av ramsor och rytmer för att befästa nya kunskaper.

Vi tar stadens tjänstegarantier på allvar och följer noga upp barnens läsutveckling och matematikutveckling. Vi individualiserar undervisningen så att varje barn får möta lagom svår utmaningar i sin utveckling. All personal i de tidigare årskurserna är delaktiga i stadens matematiksatsning med Britt-Louise Theglander.

Britt-Louise Theglanders metod går ut på att konkretisera matematiken för de yngsta barnen så att de förstår vad de gör. Matematiken är abstrakt till sin natur och måste konkretiseras för att eleverna ska förstå. Det som är speciellt med Britt-Louise Theglander är också hennes koppling till hur hjärnan fungerar. Hon är både lärare och neurolog.