Kamratskap

Vi är en liten enhet och arbetar för att alla barn ska känna sig trygga.

På vår skola är vi-känslan stark. Här känner alla varandra och har roligt tillsammans. Vi tycker det är extra värdefullt med perspektivet förskoleklass-årskurs 9. Alla elever kommer i kontakt med varandra och lär känna varandra, till exempel vid de tillfällen då vi övar till konserter allihop tillsammans. Vi-känslan är stark och man kan verkligen se att de äldre eleverna månar om de yngre medan de yngre kan se upp till de äldre.

Eleverna applåderar varandra

Sedan start har vi haft som mål att alla elever varje termin ska få uppleva hur det är att stå på scen och ta emot applåder. Därför arbetar vi med olika musikaliska projekt. Varje höst gör alla klasser en egen konsert. Dessutom är hela skolan med på vårt luciatåg i Konserthuset. På våren är det stora gemensamma arbetet vår sommaravslutning. Utöver den gör varje klass också någon egen föreställning.

En annan målsättning är att alla elever ska se varandras föreställningar. Därför går vi ofta på konsert. Vår ”hemmascen” är teatersalen på Dunkers Kulturhus och där känner sig alla elever trygga. Våra elever är också rörande överens om att den roligaste föreställningen att framföra, är den de gör för Synkopen.

Program mot mobbning

Liksom alla skolor i Helsingborg arbetar vi aktivt mot mobbing i enlighet med Olweus-programmet. Vi har en årlig utvärdering som kartlägger behovet på skolan och följer upp den i en samordningsgrupp där både elever, föräldrar och personal är representerade.

Gemensam värdegrund

  • Vi strävar efter att alla ska ingå i en positiv, levande gemenskap.
  • Vi har alla lika värde. Vi har både rättigheter och skyldigheter.
  • Vi respekterar och visar hänsyn mot varandra.
  • Vi har rätt att uttrycka våra åsikter så länge vi inte kränker andra.
  • Vi värnar om vår skola och de människor som verkar där.