Så arbetar vi

Vi arbetar för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus.

Undervisningen

Undervisningen på Synkopen byggs utifrån musik. Här är musiken vårt gemensamma modersmål.

Skolan vänder sig till elever som har ett aktivt intresse för musik och som tycker om att sjunga och spela. Hos oss kan du börja redan i förskoleklass och gå kvar till nionde klass.

Många barn och ungdomar drömmer om att stå på scen och uppträda. Hos oss blir detta verklighet. Vi har ett konsertprogram som under hela skolåret engagerar barn i samtliga årskurser, från förskoleklassen till nian. För detta har vi tillgång till Konserthuset och fina konsertlokaler på Dunkers Kulturhus. Det är en stor upplevelse att stå på en sådan scen!

Hos oss får alla elever stå på scenen varje termin. De får känna gemenskap och samhörighet. Eleverna går på varandras konserter och vi besöker gärna andra konserter i stan. Det är en viktig upplevelse att sitta som publik och ta del av vad andra har att bjuda på.

I årskurs F-2 har eleverna rytmik och sång. Från årskurs 3 spelar alla ett instrument och får musikundervisning med teori, ensemble/orkester, praktisk instrumentkännedom och musikhistoria. Olika musikprojekt vävs tidigt in i skolarbetet. Konserter och framträdanden förekommer redan i förskoleklassen. I årskurs 6–9 kretsar undervisningen kring att skapa en god musikalisk grund, träna gehör, sångförmåga och scenisk framställning.

Läsa, skriva och räkna

Även den vanliga undervisningen berikas av musiken. Vi arbetar till stor del tematiskt och kan på så sätt få in musiken som en naturlig del i skolundervisningen. Till exempel får eleverna översätta låttexter till och från engelska och när vi arbetar med länder låter vi eleverna lyssna på och läsa om inhemska kompositörer. Ofta sjunger vi och använder oss av ramsor och rytmer för att befästa nya kunskaper.

Kamratskap

Vi är en liten enhet och arbetar för att alla barn ska känna sig trygga.

På vår skola är vi-känslan stark. Här känner alla varandra och har roligt tillsammans. Vi tycker det är extra värdefullt med perspektivet förskoleklass-årskurs 9. Alla elever kommer i kontakt med varandra och lär känna varandra, till exempel vid de tillfällen då vi övar till konserter allihop tillsammans. Vi-känslan är stark och man kan verkligen se att de äldre eleverna månar om de yngre medan de yngre kan se upp till de äldre.

Eleverna applåderar varandra

Sedan start har vi haft som mål att alla elever varje termin ska få uppleva hur det är att stå på scen och ta emot applåder. Därför arbetar vi med olika musikaliska projekt. Varje höst gör alla klasser en egen konsert. Dessutom är hela skolan med på vårt luciatåg i Konserthuset. På våren är det stora gemensamma arbetet vår sommaravslutning. Utöver den gör varje klass också någon egen föreställning.

En annan målsättning är att alla elever ska se varandras föreställningar. Därför går vi ofta på konsert. Vår ”hemmascen” är teatersalen på Dunkers Kulturhus och där känner sig alla elever trygga. Våra elever är också rörande överens om att den roligaste föreställningen att framföra, är den de gör för Synkopen.

Gemensam värdegrund

  • Vi strävar efter att alla ska ingå i en positiv, levande gemenskap.
  • Vi har alla lika värde. Vi har både rättigheter och skyldigheter.
  • Vi respekterar och visar hänsyn mot varandra.
  • Vi har rätt att uttrycka våra åsikter så länge vi inte kränker andra.
  • Vi värnar om vår skola och de människor som verkar där.

Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. På skolan har vi olika forum där föräldrarna kan vara delaktiga. Genom programmet och verktyget Unikum kan du även följa ditt barns kunskapsutveckling. Du när Unikum via Skolportalen. I Unikum har du som vårdnadshavare direkt tillgång till information om ditt barn, vad hen arbetar med i skolan för tillfället, de pedagogiska planeringarna samt de skriftliga omdömen som kontinuerligt uppdateras av läraren som undervisar eleven. I Unikum kan du även komma i kontakt med läraren genom e-post om du har frågor eller funderingar.

Föräldraförening

Synkopens vänner är en ideell förening som helt och hållet bygger på frivilligt engagemang från föräldrar till elever på Musikgrundskolan Synkopen.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.