Studie- och yrkesvägledning

På Synkopen har vi en studie- och yrkesvägledare som hjälper eleverna att göra ett bra och genomtänkt studieval eller yrkesval.

Studie- och yrkesvägledaren informerar och vägleder eleverna både enskilt och i grupp inför gymnasievalet. Skolans studie- och yrkesvägledare heter Ulrika Axelsson. Alla elever på skolan är välkomna att söka upp Ulrika för att prata om gymnasieskolan, studier, yrken och funderingar inför framtiden. Som elev kan du boka tid för samtal. Du är också välkommen spontant för att se om Ulrika har möjlighet att ta emot. Föräldrar är också välkomna med sina frågor och funderingar.

Kontakta Ulrika på telefon 0709-50 77 92 eller via mejl.