Elevhälsa

För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt måste de må bra.

Elevhälsan finns till för att stötta eleverna och skapa en trivsam miljö i skolan. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt.

Skolläkarens och skolsköterskans uppdrag är:

Att eleverna skall nå utbildningsmålen genom att främja hälsa, tidigt identifiera och förebygga ohälsa på individ, grupp och organisationsnivå.

Detta gör de bland annat genom att erbjuda:

  • Hälsosamtal/hälsoundersökningar
    I detta sammanhang möter skolsköterskan eleven inför skolstart i förskoleklass med sina föräldrar, och när eleven går år 4, år 8 samt i år 1 på gymnasiet. Vid avvikelser bokar skolsköterskan in elev till skolläkare för bedömning
  • Vaccinationer
    Skolsköterskan utför vaccinationsprogrammet som rekommenderas av Socialstyrelsen. Skolläkare ordinerar vaccin till elever som inte följt det svenska vaccinationsprogrammet.
  • Arbetsmiljöarbete
    I arbetsmiljöarbetet på skolan är skolsköterskan och skolläkaren en viktig del. I vardagen pågår löpande insatser med råd och stöd till elever, personal och skolledning. Skolsköterskan deltar i arbetsmiljö ronder/allergironder. Skolläkarens roll i arbetsmiljöarbetet på skolorna är som rådgivare till skolpersonal och skolsköterska.

Skolsköterska

Sofie Lundh finns på Synkopen måndag-torsdag och nås på telefon: 070-970 51 33

Skolläkare

Skolläkare Torsten Gadd finns på skolan en gång per månad i fyra timmar och tar i huvudsak skolrelaterade problem. För övriga sjukvårdsfrågor hänvisar skolsköterska och skolläkare till vårdcentraler och husläkare.

Kurator

Anna Högberg
Telefon: 042-10 37 32
Finns på skolan måndagar och onsdagar.