Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv.

Därför är du viktig för oss. På skolan har vi olika forum där föräldrarna kan vara delaktiga. Genom programmet och verktyget Unikum kan du även följa ditt barns kunskapsutveckling.

För att följa upp varje enskilt barns kunskapsutveckling använder vi programmet Unikum. Där har du som vårdnadshavare direkt tillgång till information om ditt barn, vad hon eller han arbetar med i skolan för tillfället, de pedagogiska planeringarna samt de skriftliga omdömen som kontinuerligt uppdateras av läraren som undervisar eleven. I Unikum kan du även komma i kontakt med läraren genom e-post om du har frågor eller funderingar.

Förväntansdokument

Synkopens förväntansdokument beskriver vad du som förälder kan vänta dig av skolan och vad vi på skolan förväntar oss av dig som förälder. Dokumentet ska skrivas under av både elev, föräldrar och pedagog.

Föräldraförening

Synkopens vänner är en ideell förening som helt och hållet bygger på frivilligt engagemang från föräldrar till elever på Musikgrundskolan Synkopen.