Råd och stöd

På Synkopen stöttar vi ditt barn att bli sitt bästa jag.

Elevhälsan

Synkopen är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Synkopen har också ett eget elevhälsoteam med sjuksköterska, kurator, speciallärare, specialpedagog och skolpsykolog.

Studievägledning

På Synkopen har vi en studie- och yrkesvägledare som hjälper eleverna att göra ett bra och genomtänkt studieval eller yrkesval. Studie- och yrkesvägledaren informerar och vägleder eleverna både enskilt och i grupp inför gymnasievalet. Alla elever på skolan är välkomna att söka upp vår studie- och yrkesvägledare för att prata om gymnasieskolan, studier, yrken och funderingar inför framtiden. Föräldrar är också välkomna med sina frågor och funderingar.