Råd och stöd

Om man behöver stöd och hjälp för att komma vidare i sin kunskapsutveckling så har vi ett elevhälsoteam att ta stöd ifrån. Här ingår sjuksköterska, kurator, speciallärare, studie- och yrkesvägledare samt skolpsykolog.