Trygghet och samhörighet ledord för inskolning i F-klassen

Förskoleklassens rum är de första du ser när du kommer upp för trappan till Synkopen. Stora välkomnande bokstäver över dörren lyser upp utanför tillsammans med barnens färgglada ryggsäckar och jackor, och glada skratt tränger ut i korridoren.

– Våra rum ligger mitt i skolan så vi är en naturlig del av allt som händer här, och de äldre eleverna kommer ofta in och hälsar på, berättar Pernilla Brink som är mentor i F-klassen.

Inskolning

Förskoleklassens utrymmen består av flera mindre rum, för att efterlikna förskolemiljön som barnen kommer från. Här finns inga uppradade bord och stolar. Inne i det största rummet sitter förskoleklassbarnen på golvet och äter frukt tillsammans på en samlingsmatta. I de tre mindre rummen erbjuds rollekar med koja, bygg- och billek och musik- och läsrum.

– Vi vill skola in våra elever försiktigt i skolans värld. Och föräldrarna också, skrattar Pernilla.

För ofta har föräldrarna svårare att vänja sig vid att deras barn går i skolan, än vad barnen har. Både barn och föräldrar behöver vänja sig vid att barnen får ta mer eget ansvar och till exempel att skolgården inte är inhägnad.

Före sommaren har barnen och deras föräldrar hälsat på i skolan några gånger. Föräldrarna har stannat en timme och sen är det dags att lämna. Pernilla har också skickat brev till alla barnen, ett i början av sommaren med bilder på blivande klasskompisar och ett sista dagen på sommarlovet, för att stilla fjärilarna i barnens magar och hjälpa dem att sova gott.

– De breven är uppskattade, flera barn och föräldrar har kommenterat dem, berättar Pernilla.

För att underlätta inskolningen har förskoleklassbarnen också stöd från sina faddrar i årskurs 3. Faddrarna och barnen har träffats redan under vårterminen. Faddrarna har visat runt på skolan, haft körlektion tillsammans och följt med till matsalen. Barnen har sedan fått en liten bok med sig hem med bilder på sin fadder och sin blivande mentor.

Musiken, leken och lärandet

Synkopen är en musikgrundskola och musiken används som ett verktyg i många lärsituationer.

– Vi använder sång och musik för att lära och befästa det vi lär oss och och vi besöker alltid varandras konserter. Vi jobbar ofta temainriktat och till våren ska vi göra en musikal tillsammans med våra faddrar i trean, baserad på något av de teman vi jobbar med. Vi bjuder också in femåringarna i området till den konserten, säger Pernilla.

Pernilla återkommer till att förskoleklassen är en naturlig del av hela skolan. Förskoleklassen omfattas av läroplanen för grundskolan men utan bedömning och skriftliga omdömen. De är alltid med på utflykter, friluftsdagar, studiedagar och i skolans tvärgrupper.

– I tvärgrupperna finns elever från alla årskurser och i grupperna känner alla varandra. Vi har samma tvärgrupper hela året och eleverna träffas ofta – ibland hela dagar som på Synkopendagen och ibland bara någon timme, då de till exempel sjunger eller skapar tillsammans eller de äldre läser för de yngre. Det är viktigt att det inte är vattentäta skott mellan årskurserna, och på det här sättet känner sig alla trygga med elever i alla åldrar. För trygghet är grunden för att skapa trygga lärmiljöer.

Fruktstunden är över, och barnen samlas för att gå ut på rast. Det är glada skratt och lite stök och bök när alla ska ta på jackor och skor samtidigt. En elev från årskurs nio går förbi och gör high-five med flera av eleverna.

– De är så härliga, F-klasseleverna. De är spontana, fantasifulla och har en sådan kunskapstörst. De VILL lära sig. Det är fantastiskt roligt att få jobba med och följa barnen i F-klassen, ler Pernilla.