Om oss

I Helsingborg finns Synkopen – en kommunal musikgrundskola, som funnits sedan 2000.

Unikt för vår skola är musiken, som utgör grunden för all verksamhet. Våra lokaler är centralt belägna i Helsingborg, med gångavstånd till Stadsbiblioteket, Dunkers Kulturhus, Konserthuset och Stadsteatern.

Musikgrundskolan Synkopen är skolan för alla med ett aktivt intresse för musik. Här utvecklas talanger och färdigheter hos elever i åldrarna 6-16 år. Hos oss erbjuds eleverna instrumentalundervisning, rytmik, kör, musikteori, praktisk instrumentkännedom (PIK), musikhistoria och olika ensembler. Utöver detta integrerar vi även musiken i det vanliga skolarbetet.

Hos oss får eleven goda ämneskunskaper i alla ämnen. Musikundervisningen sker inte på bekostnad av andra ämnen, utan den extra tiden till musiken kommer från skolans val och elevens val.

Vårt gemensamma musikintresse förenar elever och lärare. Det ger ett positivt inlärningsklimat och en större arbetsglädje. Musiken är vårt gemensamma modersmål och skapar samhörighet mellan eleverna i olika åldrar. De äldre eleverna tar väl hand om och stöttar de yngre och atmosfären på skolan är familjär och trygg.

Fritidshem

Fritids uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Vi arbetar med att barnen får utveckla sin sociala förmåga genom skapande arbetsformer, rörelse, lek och utevistelse.